Dân chủ và chất lượng của nhà nước – bài dịch

Francis Fukuyama là nghiên cứu viên cao cấp [senior fellow] tại Trung tâm Dân chủ, Phát triển, và Pháp quyền của Stanford. Bài báo này bàn về các chủ đề trong quyển sách Political Order and Political Decay: From the French Revolution to the Present của ông, được xuất bản bởi Farrar, Straus and Giroux năm 2014. Tại sao một số quốc gia lại có […]

Vấn đề nan giải về giai cấp trung lưu ở Trung Quốc – bài dịch

19/11/2016 “Sự xa lánh chính trị là kiểu dửng dưng có tính ép buộc hơn là do lựa chọn; nó trái với sự lãnh đạm chính trị bình thường, nó không phải là nhân tố cho sự ổn định chính trị. Thay vào đó, nó là một trạng thái mong đợi căng thẳng, một dạng […]