Khai Minh ngày đó

Bảy tám anh em Khai Minh hồi còn làm hội thảo, đã mộng mơ như những kẻ ngây thơ, say mê tri thức như trong một mối tình, thích gọi nhau là “Mister” nhại theo Kỷ nguyên Khai Minh Tây phương hồi thế kỷ mười tám. Sớm chiều trà đá, nhân trần, hột hướng dương, […]

Trang 1 | 11