Trung Quốc kiểm duyệt gì trên mạng?

Vi Yên; “Trung Quốc kiểm duyệt gì trên mạng?”, bài đăng trên Luật Khoa Tạp chí vào 15/6/2018 tại https://www.luatkhoa.org/2018/06/trung-quoc-kiem-duyet-gi-tren-mang/ “Có những thành phần sử dụng Internet kích động biểu tình, gây rối, lật đổ chính quyền. Chúng ta cần luật này bảo vệ chế độ này, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi […]

Doanh nghiệp mạng Trung Quốc phải phục tùng chính quyền ra sao?

Vi Yên; “Doanh nghiệp mạng Trung Quốc phải phục tùng chính quyền ra sao?”, bài đăng trên Luật Khoa Tạp chí vào 15/6/2018 tại https://www.luatkhoa.org/2018/06/doanh-nghiep-mang-trung-quoc-phai-phuc-tung-chinh-quyen-ra-sao/ Tháng 6 năm ngoái, Luật An ninh mạng bắt đầu có hiệu lực ở Trung Quốc, khiến cho giới doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng (gọi tắt là doanh nghiệp mạng) […]

Kiến nghị II (31,000 chữ ký): Yêu cầu Chủ tịch nước không ký Lệnh Công bố Luật An ninh mạng

(Bilingual Petition Vietnamese – English) Xem bản kiến nghị tại https://www.change.org/p/ki%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-kh%C3%B4ng-k%C3%BD-l%E1%BB%87nh-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-lu%E1%BA%ADt-an-ninh-m%E1%BA%A1ng KIẾN NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC KHÔNG KÝ LỆNH CÔNG BỐ LUẬT AN NINH MẠNG Kính gửi: Chủ tịch nước Trần Đại Quang Chúng tôi, những công dân Việt Nam đang sống trong và ngoài nước, đồng kiến nghị Chủ tịch nước không ký Lệnh Công […]

3 chiêu thức kiểm duyệt Internet của Trung Quốc

Vi Yên; “3 chiêu thức kiểm duyệt Internet của Trung Quốc”, bài đăng trên Luật Khoa Tạp chí vào 10/6/2018 tại https://www.luatkhoa.org/2018/06/3-chieu-thuc-kiem-duyet-internet-cua-trung-quoc/ Năm 2006, nhà hoạt động Trung Quốc Lưu Hiểu Ba đã viết rằng “Internet là món quà của Đức Chúa Trời ban cho Trung Quốc”. Lưu ca ngợi triển vọng cho nhân quyền […]

Kiến nghị I (72,000 chữ ký): Yêu cầu Quốc hội không thông qua Dự thảo Luật An ninh mạng

Xem đầy đủ kiến nghị của chúng tôi tại https://www.change.org/p/ki%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B-kh%C3%B4ng-th%C3%B4ng-qua-d%E1%BB%B1-th%E1%BA%A3o-lu%E1%BA%ADt-an-ninh-m%E1%BA%A1ng Trilingual petition Tiếng Việt – English – Francaise KIẾN NGHỊ KHÔNG THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT AN NINH MẠNG Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội Việt Nam Chúng tôi, những công dân Việt Nam đang sống trong […]