Một năm xa nhà

Ấy là vào tầm cuối thu, mưa cuồn cuộn từ đằng đông đuổi nắng chạy ào cuốn theo mịt mù bụi đỏ. Lũ cò đang nghỉ chợt hốt hoảng tung mình lên phủ trắng một vạt hồ. Mùa mưa bắt đầu cũng là khi trời trở lạnh. Bầy chim tránh rét sẽ lũ lượt tạt […]

Lẽ đương nhiên ở đời

Đêm. Lại một đêm mùa thu khi mưa gõ nhịp nhàng lên mái ngói dày rêu hay mái tôn vá nát. Mình vẫn đang ở đâu đó trong những ngày tháng cũ rách xa xưa. “When I left my home and my family I was no more than a boy In the company of strangers…” […]